Telefónny zoznam

 

Smerové číslo: 044

 

 

Podateľňa

562 41 63

A.Halíková

20

Regionálny hygienik

0903 540 635

552 25 38

MUDr. Gabriela Guráňová

13

Sekretariát:

552 25 38, 562 34 51

M. Hrdinová

M. Rojčeková

19

14

Osobný úrad

562 41 64

0911 236 993

Ing.Kostolná D.

12

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

552 12 78

0903 441 095

MUDr. Hudák I.

 

15

 

Brodňanská Z.

33

562 37 74

0911 327 333

Ing. Vrabec

32

0904 810 432

MUDr. Chobotová

25

Oddelenie hygieny výživy

562 14 76

0911 776 994

MUDr. Triznová I.

31

 

Bc. A. Muríňová

N. Voskárová

18

562 02 54

 

Ing. Šrollová Ž.

E.Voštinárová

 

30

Oddelenie hygieny detí a mládeže

552 34 50

0904236996

MVDr. Stupková R.

Kohárová J.

29

Oddelenie výchovy k zdraviu

552 34 51

0902035376

MUDr. Benková Ľ.

RNDr.Ivana Štěpánková

28

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

562 14 77

Mgr. I. Meleková

 

0911 236 994

Bc.Čellárová O.

Drusková S.

17

Oddelenie epidemiológie

551 42 41

0911 236 988

Mgr. A. Hrabušová

27

0903 550 420

J.Mravcová , E.Ižáriková

J. Demková

24

 

 

Súbory na stiahnutie