Mobilné odberové testovacie miesta

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA - vydané rozhodnutia

Mobilné odberové miesto - RT PCR  testovanie-  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš - rozhodnutie 2020/01056-01, zverejnené 6.7.2020

Mobilné odberové miesto - RT PCR  testovanie -  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - miesto prevádzkovania: Považská ul. č.2, budova E, 034 26  Ružomberok - rozhodnutie 2020/01055-01, zverejnené 6.7.2020

MOM AG testovanie COVID - 19, SČK, Kuzmányho 918/15, 031 01  Liptovský Mikuláš - rozhodnutie 2020/01914-01, zverejnené 16.11.2020

MOM AG testovanie COVID - 19, SČK,  Majere 1089/13, 034 01  Ružomberok - rozhodnutie 2020/01919-02, zverejnené 18.11.2020

MOM AG testovanie COVID - 19, vstupný areál LNsP, Palúčanská 214/25, Liptovský Mikuláš - rozhodnutie 2020/01934-02, zverejnené 20.11.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 - Javorka, s.r.o., Koliba Fatranka, Čremošná 6822, Ružomberok - rozhodnutie 2020/01930-02, zverejnené 20.11.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 - Artemeda, s.r.o., Gen. Miloša Vesela 83/12, Ružomberok - rozhodnutie 2020/01916-02, zverejnené 24.11.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 - MANELI, s.r.o., Bystrická cesta 195/16, Ružomberok - rozhodnutie 2020/01958-02, zverejnené 2.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 - BeneVobis, s.r.o., Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok - rozhodnutie 2020/01959-02, zverejnené 2.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 - Centrum zdravotnej starostlivosti, J.D.Matejovie 542/21, Lipt. Hrádok - rozhodnutie 2020/01963-02, zverejnené 4.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  Demänovská cesta 296, Liptovský Mikuláš - rozhodnutie 2020/01969-02, zverejnené 8.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  Podhora 1304/47, Ružomberok - rozhodnutie 2020/01970-02, zverejnené 8.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  Pod Stráňami 1917/1,Lipt.Mikuláš - rozhodnutie 2020/01974-02, zverejnené 9.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  VÚ 1115, Poľná 5566/49, Ružomberok - rozhodnutie 2020/01976-02, zverejnené 10.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  Obec Lisková, odberné miesto: Kultúrny dom Lisková - rozhodnutie 2020/02006, zverejnené 23.12.2020

MOM AG testovanie COVID - 19 -  Obec Lipt. Sliače, odberné miesto: ZŠ J.Hanulu, Školská ul. 927/2, Lipt. Sliače - rozhodnutie 2020/02008, zverejnené 23.12.2020

MOM  AG testovanie COVID - 19 - MEDCENT JA, s.r.o., Bratislava,  odberné miesto: HAPPY END RESTAURANT, Demänovská Dolina 72 - rozhodnutie 2020/02011, zverejnené 23.12.2020

MOM  AG testovanie COVID 19 -  Obec Likavka, odberné miesto: Kultúrny dom Likavka č. 995 - rozhodnutie 2020/02013, zverejnené 23.12.2020

MOM  AG testovanie COVID - 19 -  Obec Liptovská. Lúžna, odberné miesto: Kultúrny dom Liptovská Lúžna č. 629- rozhodnutie 2021/00006, zverejnené 11.1.2021

MOM AG testovanie COVID - 19 - Evanjelická spojená škola, Lipt.Mikuláš, odberné miesto: telocvičňa ESŠ, rozhodnutie 2021/00007-02, zverejnené 12.1.2021

MOM AG testovanie COVID - 19 - rozhodnutie 2021/00011-02, odberné miesto: ZŠ, Zarevúca 19/18, Ružomberok, zverejnené 13.1.2021

MOM AG testovanie COVID - 19 - rozhodnutie 2021/00014-02, odberné miesto: ZŠ s MŠ, Hybe 691, 032 31  Hybe, zverejnené 14.1.2021

MOM AG testovanie COVID - 19 - rozhodnutie 2021/00015-02, odberné miesto: ZŠ s MŠ, Školská 339, 032 61  Važec, zverejnené 14.1.2021