Opatrenie ÚVZ SR - vydané 4.4.2020-OLP/3012/2020-účinnosť od 6.4.2020-izolácia prichádzajúcich občanov do SR v zariadeniach určených štátom

Viac info

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Viac info

Opatrenie ÚVZSR-vydané 29.3.2020-OLP/2777/2020-účinnosť od 30.3.2020 - špecifikácia povolených prevádzok, dodržiavanie hygienických opatrení

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16