Usmernenie protiepidemických opatrení v prevencii šírenia infekčného ochorenia COVID 19, ktorý spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) na pracovisku

Viac info

!!! Vyhláška RÚVZ so sídlom v Lipt. Mikuláši nariadenie opatrení pri ohrození verejného zdravia - obec Važec , obec Pribylina !!!

Viac info

EDUKAČNÝ MATERIÁL pre osoby COVID pozitívne a kontakty s COVID pozitívnou osobou

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16