Ako sa správať na kúpalisku

Viac info

Opatrenie ÚVZSR-vydané 5.6.2020-OLP-4648-2020-zmena-hranice s Rakúskom,Maďarskom-dopĺňa opatrenie OLP/4311/2020

Viac info

Opatrenie ÚVZSR-vydané 3.6.2020-OLP/4647/2020-zmena-hranice s ČR-dopĺňa opatrenie OLP/4311/2020

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16