EDUKAČNÝ MATERIÁL pre osoby COVID pozitívne a kontakty s COVID pozitívnou osobou

Viac info

Opatrenie RÚVZ L. Mikuláš pre okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok s platnosťou od 02.10.2020

Viac info

OZNÁMENIE o dočasnom zrušení úradných hodín pre verejnosť v priestoroch budovy RÚVZ Lipt. Mikuláš

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16