Informácie o spracúvaní osobných údajov

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti IDO §19 a 20 IS podnety a podania IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia IDO §19…

Viac info

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac info

Rumový éter

  Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES)č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate…

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16