Podpora zdravia

 

Oddelenie podpory zdravia

Základná poradňa - informácie na telefónnom čísle 044-5523451

Vyšetrenia sú vykonávané :

streda  7.30-10.30 a štvrtok 7.30-10.30

 

V rámci oddelenia pracujú aj ďalšie poradne - poradňa pre odvykanie od fajčenia, poradňa prevencie drogových závislostí, poradňa optim. pohybovej aktivity a poradňa zdravej výživy. Podrobnosti sú v prezentáciách jednotlivých poradní.

Poradňa ...

 

Ďalšie informácie na stiahnutie

Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity (pdf)