Oznámenie - dočasné zrušenie úradných hodín pre verejnosť v priestoroch budovy RÚVZ