OZNAM - skúšky odbornej spôsobilosti

OZNAM - v mesiac APRÍL 2020 sa skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností nebudú konať, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR.