Opatrenie ÚVZSR-vydané 5.6.2020-OLP-4648-2020-zmena-hranice s Rakúskom,Maďarskom-dopĺňa opatrenie OLP/4311/2020