Opatrenie ÚVZSR-vydané 5.5.2020-OLP-3796-2020-účinnosť od 6.5.2020-výkon bohoslužieb