Opatrenie ÚVZSR-vydané 24.3.2020-povinnosť nosiť rúška na verejnosti-OLP/2732/2020