Opatrenie ÚVZSR-vydané 2.6.2020-OLP/4591/2020-ruší opatrenie OLP/3355/2020