Opatrenie ÚVZSR - vydané 6.5.2020-OLP/3881/2020-zasadnutia samospráv, pohrebné obrady