Opatrenie ÚVZSR - vydané 19.5.2020-OLP/4084/2020-nosenie rúšok