Opatrenie ÚVZ SR-vydané 1.6.2020-OLP/4503/2020-dopĺňa OLP 4311,4363/2020