Opatrenie ÚVZ SR - vydané 4.4.2020-OLP/3012/2020-účinnosť od 6.4.2020-izolácia prichádzajúcich občanov do SR v zariadeniach určených štátom