Opatrenie RÚVZ L. Mikuláš pre okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok s platnosťou od 02.10.2020