Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku