Európsky imunizačný týždeň

Tohtoročná téma kampane: „Vakcíny fungujú,“ 12. Ročník bude sprevádzaný heslom:   „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“

Európsky imunizačný týždeň - Deň otvorených dverí v poradni očkovania 26.4.2017