Deň otvorených dverí preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie