!!!! RÚVZ Lipt. Mikuláš hľadá v súvislosti s riešením pandémie COVID-19 personálnu výpomoc !!!!