Aktuality

Informácia o kampani - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Informácia o kampani - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Zobraziť článok

Na vši platí hygiena a disciplína

Na vši platí hygiena a disciplína  

Zobraziť článok

Usmernenie hlavného hygienika SR týkajúce sa ochorenia na západonílsku horúčku vyvolanú West Nile vírusom

Usmernenie hlavného hygienika SR týkajúce sa ochorenia na západonílsku horúčku vyvolanú West Nile vírusom

Zobraziť článok

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

Zobraziť článok

Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

Zobraziť článok

Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

Zobraziť článok

Ako predísť nákazám z pokazeného jedla

Ako predísť nákazám z pokazeného jedla  

Zobraziť článok

Dodržiavajte zásady pre bezpečné potraviny v lete

Dodržiavajte zásady pre bezpečné potraviny v lete

Zobraziť článok

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (29.týždeň)

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (29.týždeň)

Zobraziť článok

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

INFORMÁCIA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV BEZOBALOVÝCH PREDAJNÍ POTRAVÍN

Zobraziť článok

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie

Zobraziť článok

DOVOLENKOVÝ MANUÁL

DOVOLENKOVÝ MANUÁL Dovolenkový manuál

Zobraziť článok

Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov

Predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom  internetových obchodov

Zobraziť článok

Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Zobraziť článok

Správa o činnosti RÚVZ - január - marec 2019

Správa o činnosti RÚVZ - január - marec 2019

Zobraziť článok

22.marec 2019 Svetový deň vody

22.marec 2019  Svetový deň vody

Zobraziť článok

4. 2. 2019 Svetový deň boja proti rakovine

 4. 2. 2019  Svetový deň boja proti rakovine

Zobraziť článok

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

USMERNENIE K OZNAMOVANIU KATEGÓRIE PRÁCE 2 

Zobraziť článok

Správy o činnosti RÚVZ

- júl 2018 - august 2018 - september 2018 - október 2018 - november 2018 - december 2018  

Zobraziť článok

Verejná vyhláška - Zákaz kúpania

Zákaz kúpania v jazierkach v areáli Penziónu Horec v Liptovskom Jáne

Zobraziť článok

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

  Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spô…

Zobraziť článok

Verejná vyhláška - osýpky

 Verejná vyhláška - osýpky

Zobraziť článok

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti IDO §19 a 20 IS podnety a podania IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia IDO §19 a 20 IS register …

Zobraziť článok

Rumový éter

  Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES)č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate FL číslo 21.…

Zobraziť článok

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - výživové doplnky značky Falcon Labs 

Zobraziť článok

VÝSKYT ARO A CHPO OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKRES RUŽOMBEROK

 VÝSKYT ARO A CHPO OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKRES RUŽOMBEROK - 2018

Zobraziť článok

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny

Zobraziť článok

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám - info v .pdf   Slovenská verzia animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a…

Zobraziť článok

Petícia obyvateľov

Petícia obyvateľov bytového domu a vlastníkov bytového domu, Štefánikova 1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš, proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie w…

Zobraziť článok

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktu…

Zobraziť článok

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (.pdf)

Zobraziť článok

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania (.pdf)

Zobraziť článok

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Sloven…

Zobraziť článok