Aktuality

Ponuka práce - voľné pracovné miesto

VK/2017/2133 - hlavný radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Zobraziť článok

Ponuka práce - voľné pracovné miesto

Samostatný radca - oddelenie hygieny výživy  

Zobraziť článok

Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke.

Chránime našich pacientov.  Očkujeme sa proti chrípke. (.pdf)

Zobraziť článok

Akcia Kampaň MOST 2017

 Akcia  Kampaň MOST 2017

Zobraziť článok

Chrípková sezóna 2017/2018

 Chrípková sezóna 2017/2018 

Zobraziť článok

Petícia obyvateľov

Petícia obyvateľov bytového domu a vlastníkov bytového domu, Štefánikova 1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš, proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie w…

Zobraziť článok

Európsky imunizačný týždeň

Tohtoročná téma kampane: „Vakcíny fungujú,“ 12. Ročník bude sprevádzaný heslom:   „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“ Európ…

Zobraziť článok

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktu…

Zobraziť článok

Vyzvi srdce k pohybu - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej polulácie 20.3. - 11.6.2017

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu? - súťaž (.pdf) Účastnícky list - Vyzvi srdce k pohybu (.pdf)

Zobraziť článok

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (.pdf)

Zobraziť článok

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania (.pdf)

Zobraziť článok

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Sloven…

Zobraziť článok